Auctus Project | Smart Contract Powered Retirement Plans

Het Auctus-project is opgezet met als doel de pensioenmarkt te verbeteren door de transparantie te vergroten en gemeenschappelijke problemen zoals zaken van corporate governance, corruptie, fraude, omkoping en bureaucratie op te heffen en de operationele kosten te verlagen.

Auctus is momenteel bezig met het opbouwen van een pensioenplatform dat pensioenfondsen over de hele wereld in staat stelt hun activiteiten drastisch te verbeteren en de operationele kosten aanzienlijk te verlagen.
Via slimme, door een contract te controleren code zorgt het platform voor volledige transparantie en naleving van de fondswetregels. Bovendien zal het berekeningen mogelijk maken voor bijdragen, werkgever match, voordelen, evenals andere kenmerken, zoals selectie van beleggingsprofielen, registratie van begunstigde aanduidingen (in geval van overlijden), administratiekostenberekeningen en portabiliteit tussen fondsen.
https://auctus.org/

https://coinclarity.com/ico-events/auctus/