Smart Contracts Consult

Een smart contract (slimme overeenkomst) is een geprogrammeerde overeenkomst die is opgesteld in een programmeertaal en vastgelegd is in een blockchain.
Het werkt zonder de tussenkomst van derde partijen zoals een notaris. Het is een geschreven programma dat wordt uitgevoerd door een decentraal computing netwerk dat automatisch en zelfstandig zijn werk doet op basis van de opgestelde (geprogrammeerde) regels en afspraken.
Een smart contract werkt als een transactie protocol die de termen van het contract uitvoert en door alle nodes in het decentrale netwerk worden gevolgd.
De transactieverwerking verloopt automatisch met behulp van de gebruikte blockchain en de benogide crypto-equity.
De deelnemers van deze overeenkomst kunnen de werking niet meer kunnen manipuleren of veranderen.

Deelnemers aan een smart contract weten van te voren precies onder welke voorwaarden het contract wordt uitgevoerd.
Hiermee weten ze op het moment dat de transactie wordt voltrokken allemaal exact dat én hoe aan de contractvoorwaarden is voldaan.
We noemen dit principe compliance vooraf of onmiddellijke verifieerbaarheid. Om een smart contract effectief te kunnen gebruiken zullen doorgaans alle deelnemers aan het contract akkoord gaan met de afspraak dat het contract niet valt af te dwingen in een wettelijke context.
Slimme contracten vallen niet onder juridische wetten van bepaalde landen.
Voor de eerlijke uitvoering is er geen rechtspraak nodig als derde partij.
Een slimme contract garandeert een deterministisch correcte en betrouwbare afwikkeling van de afspraken.

 

Met de open architectuur van de blockchains zijn de markten eerlijker en transparanter doordat informatie-asymmetrie, moral hazard en frictie kunnen worden vermeden.
Dit biedt ruimte voor grote verbeteringen door de opkomst van real-time financial auditing.
Voor het toezicht, wat veelal slechts achteraf de problemen kan aanpakken in plaats van ze te voorkomen, is dit een grote vooruitgang.
Er zijn al vele verschillende p2p marktplaatsen in ontwikkeling zoals Lykke waar iedereen gemakkelijk met deze smart contract technologie aan de slag kan gaan.

Blockchain technologie met crypto-equity en smart contract programmeertalen werken enorm disruptief en zullen onze wereld voorgoed veranderen en een paradigma verschuiving veroorzaken in vooral de financiële wereld.
Het is dan ook niet zo vreemd dat de grootbanken flink investeren in allerlei blockchain projecten.

Het programmeren van slimme contracten is een nieuw technologisch speelveld en komt met behoorlijke risico’s:

De kwaliteit van een slim contract is afhankelijk van de expertise van de ontwikkelaar en de gebruikte programmeertaal en blokketen technologie!
Een slecht ontwikkeld contract op basis van ook nog eens een onveilige of slecht ontwikkelde blokketen, zal tot veiligheidslekken en foutmeldingen leiden.
Het probleem is dat een slim contract niet terug te draaien is.
Het zal leiden voor grote problemen voor de gebruikers van het slimme contract.
Hackers zullen niet toekijken.
Een smart contract is uiteindelijk een menselijke overeenkomst met afspraken die worden omgezet in een computertaal.
Voor de doorsnee mens wordt hierdoor het contract onleesbaar.
Er is een afhankelijkheidsrelatie en we zullen vertrouwen moeten hebben in de ontwikkelaar, het betreffende bedrijf, de gebruikte code en natuurlijk de onderliggende blockchain.

De slimme contracten laten eigendom van unieke digitale tokens – die een bepaalde waarde vertegenwoordigen in de vorm van bijvoorbeeld 100 aandelen– betrouwbaar wisselen van eigenaar. De transacties zijn onderhavig aan onveranderlijke, veel betrouwbaardere wetten in plaats van juridische tussen partijen. Voor deze unieke digitale activa is er geen tegenpartij-risico wanneer de waarde, in de vorm van valuta of eigendom, wordt opgesloten in het contract.
Binnen Ethereum is er een DAO (DIGIX) opgericht die tracht een goudstandaard te introduceren met behulp van tokenized goud! Een andere manier waarop slimme contracten worden gebruikt is bij het opstellen van weddenschappen (betting).
Augur is begonnen met de ontwikkeling van een decentrale ‘betting’ of ‘prediction’ markt op basis van Eterheum.

Smart Contract Consultancy MC